Bir Derdim Var
Muhabbet bağında bir gül açıldı
Bir derdim var bin dermana değişmem
Yüküm lale gevher mercan saçarım
Bir derdim var bin dermana değişmem

Cemi kuşlar dile gelir yazım der
Gövel turnam Şam'dan gelir güzüm der
Benim yarelerim tuzum tuzum der
Bir derdim var bin dermana değişmem

Şah Hatai'm muhabbete bakarım
Ben doluyum ben dolana akarım
Güzel pirim bir dert vermiş çekerim
Bir derdim var bin dermana değişmem

Garip bülbül gönlüm eğler sesiyle
Nicelerin ömrü gitmiş yasiyle
Arayıp buldum pür hesiyle
Bir derdim var bin dermana değişmem