Bugün Hava Bulanık
Atımı eğerledim
Yare haber eyledim
Yaylanın yollarında
Gelir diye bekledim

Al mendili eline de
Geç horonun başına
Sallansın omuzların
Geç horonun başına

Baba beni evlendir
Geldim yirmi yaşıma
Ana beni evlendir
Geldim yirmi yaşına

Bugün hava bulanık
Benim başım dolanık
Şu yağmurun oğluna
Yanık yüreğim yanık

Evlerinin önünden
Kelkit çayı akıyor
Yar bırak ellerimi
Eller bize bakıyor

Salla omuzlarını da
Geç horunun başına
Al mendili eline de
Geç horonun başına